Dyrektor

ks. mgr lic. Grzegorz Kiełbasa - Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Teologiczny w Tarnowie - studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - studia podyplomowe, Zarządzanie Instytucją Oświatową w Zreformowanym Systemie Edukacji; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia podyplomowe); Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia podyplomowe; nauczyciel dyplomowany, prefekt Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu.

Wicedyrektor


mgr Bogusława Salamon - Uniwersytet Śląski, kierunek nauczanie zintegrowane i przedszkolne; nauczyciel dyplomowany.

Kadra pedagogiczna

Lucyna Górka - Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu, kierunek wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany.

mgr Beata Jabłońska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; Papieski Wydział Teologiczny "Bobolanum" w Warszawie, kierunek teologia ogólna (studia magisterskie); nauczyciel dyplomowany.

mgr Urszula Legutko - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; nauczyciel mianowany.

mgr Beata Strojny-Kolator - Uniwersytet Śląski, kierunek nauczanie zintegrowane i przedszkolne; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Płocku - studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami logopedii szkolnej; Uniwersytet Rzeszowski - studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą; nauczyciel dyplomowany.

mgr Bogusława Salamon - Uniwersytet Śląski, kierunek nauczanie zintegrowane i przedszkolne; nauczyciel mianowany.

mgr Dominika Wawrzyniak - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie, kierunek pedagogika rodzinna; Uniwersytet Rzeszowski - studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej; nauczyciel mianowany.

mgr Anna Homa - PWSZ Nowy Sącz- nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym, AWF w Krakowie - wychowanie fizyczne; nauczyciel mianowany.

mgr Katarzyna Wielgus - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; Krakowska Adademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika szkolna.

Małgorzata Rostocka - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Anna Marczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.


Zajęcia dodatkowemgr Dominika Wawrzyniak, mgr Anna Homa - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, kierunek język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym - język angielski
mgr Anna Homa - gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa.
mgr Beata Jabłońska - kółko taneczne.
mgr Władysława Jurkowska-Głuc - psycholog, Uniwersytet Jagielloński, psychologia kliniczna, UW - problemy rodziny.
mgr Beata Strojny-Kolator - logopedia.
mgr Róża Górska - Rozwój dzieci przez sztukę z elementami arteterapii.