Z życia Przedszkola

22 grudnia 2020

Życzenia

Szanowni Państwo

Święty Jan Apostoł przypomina: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.” /1 J 3, 1-2/
Boże Narodzenie jest świętem odnalezionego sensu wszystkiego, a nade wszystko sensu ludzkiego życia. Nastrój Świąt Bożego Narodzenia jest wyjątkowy: tworzą go otwarte drzwi, wyciągnięte ręce, mosty przyjaźni, życzliwości i przebaczenia.
Jednocząc się duchowo z wszystkimi, którzy adorują Dzieciątko Jezus pragnę złożyć – w imieniu całej wspólnoty Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu – Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech będzie to czas pełen radości, nadziei i miłości. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy nas obfitym błogosławieństwem w Nowym 2021 Roku, niech zachowa nas od wszelkich nieszczęść.
Błogosławionych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzy
Dyrektor Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu
Ks. dr Grzegorz Kiełbasa


30 października 2020

Gratulacje!

Szanowni Państwo

W dniu 29 października 2020 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych ks. mgr. lic. Grzegorza Kiełbasy - Dyrektora Przedszkola.
Rozprawa doktorska nosi tytuł: "Eklezjalny i eklezjotwórczy wymiar sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu papieża Benedykta XVI".
Promotorem pracy był ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII.
Pracę recenzowali: ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UKSW)
ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM

Serdecznie gratulujemy księdzu doktorowi i życzymy wielu łask Bożych.


25 września 2020

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!
W związku z panującą sytuacją i pytaniami, które pojawiają się z Państwa strony, pragnę zaprosić na zebrania w następujących terminach:
29 września 2020 r. (wtorek) godz. 15.30 – grupa V
30 września 2020 r. (środa) godz. 15.30 – grupa IV
1 października 2020 r. (czwartek) godz. 15.30 – grupa III
5 października 2020 r. (poniedziałek) godz. 15.30 – grupa II
6 października 2020 r. (wtorek) godz. 15.30 – grupa I

Bardzo proszę, aby na zebranie przyszedł tylko jeden z rodziców (bez obecności dzieci). Obowiązuje maseczka. Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej, a jeżeli pogoda pozwoli spotkanie odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym.

Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.28 sierpnia 2020

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!
Bardzo proszę o zapoznanie się z

 • Regulaminem i Instrukcją funkcjonowania Przedszkola w nowym roku szkolnym
 • i bezwzględne stosowanie się do zaleceń.
  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.
  20 sierpnia 2020

  Informacja dla Rodziców

  Szanowni Rodzice!
  W związku z ograniczoną dostępnością osobistą ze względu na panującą pandemię koronawirusa pragnę podać mój kontakt mailowy: dyrektorprzedszkola@poczta.fm
  Na ten adres mailowy można wysyłać wszelkie zapytania i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania przedszkola.
  W celu ułatwienia komunikacji bardzo proszę o podpisywanie e-maila imieniem i nazwiskiem oraz numerem grupy, do której uczęszcza dziecko. W miarę możliwości i czasu będę odpisywał na Państwa pytania.
  Pozdawiam.


  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.  10 sierpnia 2020

  Informacja dla Rodziców

  Drodzy Rodzice!
  Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego z dniem 1 września 2020 r. rozpoczynamy tradycyjnie, tj. stacjonarnie nowy rok szkolny.
  Serdecznie zapraszam więc w tym dniu dzieci do Przedszkola (od 6.30). Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Przedszkola, jak również informacje dotyczące, w której grupie i z jakimi nauczycielkami będą Państwa dzieci otrzymacie również 1 września. Ze względu na RODO nie będą umieszczanie listy dzieci na stronie internetowej czy też na gablotach.
  A tym czasem życzę miłych i zdrowych wakacji. Do zobaczenia 1 września 2020 roku.

  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.  29 lipca 2020

  Informacja dla Rodziców

  Drodzy Rodzice!
  Proszę o zgłaszanie się do Przedszkola po odbiór umowy, która jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie Państwa dziecka na nowy rok szkolny 2020/2021.


  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.  24 lipca 2020

  Informacja dla Rodziców

  Drodzy Rodzice!
  W związku z negatywnym wynikiem badania na COVID-19 i zakończeniem kwarantanny przez rodzica dziecka uczęszczającego do przedszkola nasze przedszkole będzie otwarte od poniedziałku 27 lipca.


  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.  18 lipca 2020

  Informacja dla Rodziców

  Drodzy Rodzice!
  Z przykrością pragnę poinformować, że przedszkole z dniem 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) zostaje zamknięte do odwołania.
  Tym razem jeden z rodziców dziecka, które chodziło do przedszkola, jest w kwarantannie, ponieważ rodzic miał kontakt z osobą zarażoną COVID-19 i oczekuje na badania.
  Biorąc pod uwagę, że dziecko, które było w przedszkolu i miało kontakt z pozostałymi dziećmi może być zarażone, nie mogę narażać dzieci i pracowników na otwarcie przedszkola zanim sytuacja się nie wyjaśni.


  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.  14 lipca 2020

  Informacja dla Rodziców

  Drodzy Rodzice!
  Pragnę poinformować, że z dniem 15 lipca (środa) przedszkole zostaje otwarte w godz. 630 do 1600.
  Zapraszam dzieci do przedszkola!


  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.  14 lipca 2020

  Informacja dla Rodziców

  Drodzy Rodzice!
  Pragnę poinformować, że nasz pracownik zakończył kwarantannę z negatywnym wynikiem na COVID-19.
  W związku z tym planowane jest otwarcie przedszkola dla Państwa dzieci pod warunkiem, że zbierze się choć jedna grupa dzieci. Proszę więc zgłaszać się do swoich wychowawców drogą mailową, aby poinformować, czy Państwa dziecko będzie chodzić do przedszkola w miesiącu lipcu.


  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.
  3 lipca 2020

  Informacja dla Rodziców

  W związku z kwarantanną epidemiologiczną na Covid-19 jednej z pracownic naszego Przedszkola, która miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem pragnę poinformować, że Przedszkole z dniem 6 lipca 2020 r. zostaje zamknięte do odwołania.

  Ks. Grzegorz Kiełbasa - dyrektor.  26 czerwca 2020

  Informacja dla Rodziców

  Informacja dla Rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną

  Z przykrością informujemy, iż planowane w naszym kalendarzu przedszkolnym na rok szkolny 2019/2020 uroczyste zakończenie roku przedszkolnego wraz z pożegnaniem naszych absolwentów nie odbędzie się.
  W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego nie jesteśmy w stanie zagwarantować i zapewnić bezpieczeństwa dzieciom, Rodzicom oraz nauczycielom – nie możemy organizować tak dużego zgromadzenia.
  Będzie tylko skromna uroczystość połączona z mszą świętą dla niewielkiej grupki dzieci, które uczęszczają teraz do przedszkola.
  Serdecznie zapraszamy do indywidualnego odbioru dyplomów, tabla oraz pamiątkowych książek dla dzieci kończących edukację przedszkolną w następujących dniach: 29 - 30 czerwca w godz. 800 – 1400. ewentualnie 26 czerwca/ piątek w godz. 1200 - 1500 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  31 maja 2020

  Informacja dla Rodziców

  Od dnia 1 czerwca przedszkole czynne będzie
  w normalnym wymiarze czasu pracy tzn. od godz. 630 do 1630.

  5 maja 2020

  Procedura wejścia na teren przedszkola

  Szanowni Państwo

  W związku z utrzymującym się stanem epidemii wprowadzona została procedura wejścia na teren przedszkola. Bardzo proszę o stosowanie się do zamieszczonych zaleceń, aby ograniczyć możliwość zarażenia.

 • Wytyczne w związku z uruchomieniem przedszkola


 • 5 maja 2020

  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

  Szanowni Państwo

  W związku z trwającym nadal stanem epidemii prosimy, aby przyprowadzając i odbierając dziedko do/z przedszkola, ściśle przestrzegać poniższej procedury:  Procedura przyprowadzania/odbierania dziecka do/z przedszkola

  1. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.
  2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci oraz dzieci powyżej 4-roku życia muszą być wyposażeni w maseczki zasłaniające usta i nos.
  3. Przed wejściem do przedszkola osoba przyprowadzająca dzieci daje znać dzwonkiem i czeka na pracownika przedszkola, który odbierze od niego dziecko.
  4. Dziecko przed wejściem na teren przedszkola musi zdezynfekować ręce.
  5. Pracownik przedszkola wykona pomiar temperatury ciała dziecka. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 370C osoba, która przyprowadziła dziecko będzie zobowiązana do zabrania go z powrotem i zasięgnięcia porady lekarza.
  Do przedszkola mogą być przyjęte tylko dzieci zdrowe.
  6. Rozebraniem dziecka i odprowadzeniem go do grupy zajmuje się pracownik przedszkola.
  7. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola informuje o chęci odebrania dziecka, dając sygnał dzwonkiem, który znajduje się przed drzwiami. Nie wchodzi na teren przedszkola, czeka na wyjście pracownika, któremu zgłasza imię dziecka.
  8. Pracownik przedszkola ubiera dziecko i przekazuje osobie, która po nie przyszła.
  9. Osobom przyprowadzającym/odbierającym dziecko będą przekazywane tylko informacje niezbędne, np. dotyczące zdrowia dziecka. W razie pytań rodzic dziecka może skontaktować się z przedszkolem telefonicznie lub e-mailem.


  4 maja 2020

  Informacja dla Rodziców

  Szanowni Państwo

  Bardzo ważne informacje w związku z otwarciem przedszkola.

 • Wytyczne w związku z uruchomieniem przedszkola


 • 29 kwietnia 2020

  Ogłoszenie dla Rodziców

  Drodzy Rodzice

  Z dniem 6 maja 2020 r. Przedszkole będzie otwarte. Szczegółowe informacje dotyczące bezieczeństwa i funkcjonowania przedszkola zostaną podane w najbliższym terminie.
  Ks. Grzegorz Kiełbasa - Dyrektor.

  7 kwietnia 2020

  Życzenia

  Szanowni Państwo

  Ksiądz Dyrektor pragnie słożyć Państwu serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

 • TREŚĆ ŻYCZEŃ
 • 25 marca 2020

  Informacja w sprawie czesnego

  Szanowni Rodzice!

  W związku z licznymi zapytaniami co do opłat za przedszkole, pragnę poinformować, że w związku z zaistniałą sytuacją nie są planowane zwolnienia z opłat za przedszkole w wysokości 250 zł za miesiąc. Natomiast stawka żywieniowa wynosząca 8 zł za dzień będzie odpowiednio przeliczona co do nieobecności dziecka w przedszkolu i zwrócona.

  Drodzy Rodzice, pragnę Was poinformować, że czesne pomaga w utrzymaniu pracowników przedszkola i w funkcjonowaniu budynku. Jako przedszkole niepubliczne nie otrzymujemy 100 % dotacji na dziecko, jak to ma miejsce w placówkach publicznych, stąd istnieje konieczność wsparcia ze strony rodziców.
  Liczę na Państwa zrozumienie w tej sprawie.

  W tym trudnym dla nas wszystkich czasie polecam Was w modlitwie, aby miłosierny Bóg uchronił nas wszystkich od tej okrutnej choroby i obdarzył nas łaską zdrowia.

  Ks. Grzegorz Kiełbasa – dyrektor

  23 marca 2020

  Nauka zdalna

  Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchamiamy w naszym Przedszkolu opcję zdalnej nauki.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo

 • TUTAJ


 • 23 marca 2020

  Ogłoszenie

  Dyrektor Przedszkola, Administracja, Księgowość i Kasa są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach od 800 do 1600.  21 stycznia 2020

  Ks. Dyrektor nominowany do nagrody im. Kumora

  Miło jest nam zakomunikować, że Ksiądz Dyrektor został nominowany do nagrody im. Księdza Kumora za pulikację na temat mieszkańców Królowej Polskiej. Zapraszamy do przeczytania artykułu na stronie Sądeczanina.

 • Link do artykułu
 • . oraz do oddawania głosów na Księdza. Można tego dokonać wypełniając formularz na stronie Sądeczanina
 • link do strony głosowania online
 • oraz wysłać SMS o treści NK.29 pod numer 7168 (koszt 1,23 zł brutto).
  Głosowanie trwa do 26 lutego, do północy.
  Gratulujemy i trzymamy kciuki!
  7 stycznia 2020

  Ogłoszenie dla Rodziców

  Serdecznie zapraszam Was, Drodzy Rodzice wraz z dziećmi, na wspólną modlitwę przy Szopce Betlejemskiej w kościele pw. św. Jana Pawła II
  w Nowym Sączu.
  Wspólna modlitwa i kolędowanie w tym roku będzie w formie Jasełek, które wykonają dzieci z grupy V. Bardzo serdecznie zapraszam na niedzielę 12 stycznia 2020 roku, godz. 14. 30.
  7 stycznia 2020

  Zabawa karnawałowa

  Zabawa karnawałowa z udziałem Trzech Króli odbędzie się w środę 8 stycznia. Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.
  20 grudnia 2019

  Życzenia Księdza Dyrektora

  „Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra. Do każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką (...): dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2, 10-11). Dzisiaj zajaśniało (...) nad całym światem, oblicze Boga: Jezus objawia Go nam jako miłującego Ojca. Wy wszyscy, którzy szukacie sensu życia; którzy z pałającym sercem oczekujecie zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdźcie na spotkanie Dziecięciu narodzonemu z Maryi: On jest Bogiem, naszym Zbawicielem, jedynym godnym tego imienia, jedynym Panem. On narodził się dla nas, pójdźmy z pokłonem!”.

  (Św. Jan Paweł II)
  Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!
  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.
  Zdrowych, radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku -
  z darem modlitwy

  DYREKTOR
  Katolickiego Przedszkola Niepublicznego
  im. Św. Rodziny w Nowym Sączu
  Ks. mgr Grzegorz Kiełbasa


  Boże Narodzenie 2019 r.
  20 grudnia 2019

  Ogłoszenie dla Rodziców

  Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Przedszkole w dniu 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) jest nieczynne.


  16 grudnia 2019

  Ogłoszenie dla Rodziców

  Nowy Sącz, dn. 16 grudnia 2019 r.
  Szanowni Rodzice!
  W związku z rosnącymi kosztami artykułów żywnościowych pragnę poinformować, że od 1 stycznia 2020 roku dzienna stawka żywieniowa w naszym Przedszkolu będzie wynosić
  8 zł.
  Dziękuję za wyrozumiałość w tej sprawie.
  Pragnę również poinformować, że od 1 stycznia 2020 roku ulegnie zmianie harmonogram wydawanych posiłków dla dzieci. I będzie on wyglądał następująco:

  8.30 – śniadanie
  10.00 – przekąski owocowo-warzywne
  11.15 – I danie obiadu
  13.15 – II danie obiadu
  15.15 – podwieczorek

  Podwieczorek będzie przygotowywany tylko dla tych dzieci, które pozostają po obiedzie w Przedszkolu, stąd podwieczorek nie będzie wydawany do domu, dzięki czemu przyjmie on zdrowszą formę.
  16 grudnia 2019

  II Ogólnopolski Konkurs "Ja i moja rodzina"

  Podajemy wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu "Ja i moja rodzina" temat: "Z rodziną w oczekiwaniu na św. Mikołaja".

  I miejsce - Julia Małek (6 lat) - Przedszkole nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczego Ducha Świętego im. Bł. Ojca Gidona Kraków.
  II miejsce - Gabriela Kuź (5 lat) - Przedszkole Niepubliczne Ochronka Jana Pawła II Dąbrowa Tarnowska.
  III miejsce - Gabryś Kowalczyk (6 lat) - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Nowy Targ.

  Wyróżnienia:
  - Oliwia Wróbel (6 lat) Katolickie Zespół Edukacyjny Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziy Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  - Aniela Malik (4 lata) Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Krzeszowice.
  - Dagmara Gilska (5 lat) Przedszkole Parafialne 188 Kraków.
  Gratulujemy!
  13 września 2019

  Sukces Oli - nagroda plastyczna

  Aleksandra Słomka z gr. IV pod opieką p. Olgi Głuc zdobyła III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: "Dzrzewa, kwiaty, światło". Konkurs odbył się na Węgrzech.
  Gratulujemy!
  1 września 2019

  Nowy rok szkolny 2019/2020

  Wszystkie dzieci zapraszamy do Przedszkola w poniedziałek 2 września w godzinach pracy placówki. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w piątek. Serdecznie zapraszamy


  13 czerwca 2019

  SUKCES JULITY

  Julita Rutkowska brała udział w Sądeckich Eliminacjach do XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Skowroneczek" i została zakwalifikowana do finału w swojej kategorii wiekowej.
  Julitę przygotowała nauczycielka Katarzyna Dobosz.
  Gratulujemy Julicie, jej Rodzicom i Pani Kasi!

  Link do wyników sądeckich eliminacji
  28 maja 2019

  FESTYN RODZINNY

  Pragnę poinformować, iż 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 1500 planowany jest FESTYN RODZINNY.
  W imieniu wszystkich pracowników przedszkola pragnę zaprosić do wspólnego przeżywania naszego święta, a jednocześnie zaprosić do współpracy, aby festyn był naszym wspólnym dziełem.

  Kilka informacji organizacyjnych
  1. Festyn odbędzie się 5 czerwca 2019 r. o godz. 1500, jeśli będzdie odpowiednia pogoda.
  2. Proszę mamy, aby w poszczególnych grupach zorganizować się i upiec ciasta. Szczegóły u pań nauczycielek.
  3. Proszę ojców, aby zorganizowali się do pracy 3 czerwca (poniedziałek) - przygotowanie sceny w ogrodzie oraz pomoc przy demontażu sceny w środę po festynie.
  4. Tradycyjnie odbędzie się mecz piłki nożnej. Proszę o zebranie drużyn.

  Ks. Grzegorz Kiełbasa - Dyrektor Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. św. Rodziny w Nowym Sączu.
  17 kwietnia 2019

  Życzenia Wielkanocne

  "Alleluja! Jezus żyje!"
  Rozpoczynając Triduum Paschalne męki i zmartwychwstania naszego Pana, pragnę życzyć wszystkich członkom naszej przedszkolnej wspólnoty - Dzieciom, Rodzicom, Pracownikom i wszystkim naszym Dobrodziejom i Sympatykom - abyśmy razem z Matką Najświętszą i Apostołami podążali śladem Jezusa. Niech radosne "Alleluja", które wyśpiewamy w Dniu Zmartwychwstania, będzie źródłem pokoju i nadziei dla nas wszystkich. Niech Zmartwychwstały Pan obdarza nas pełnią swojego błogosławieństwa.
  Ks. Grzegorz Kiełbasa - Dyrektor Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. św. Rodziny w Nowym Sączu.
  17 kwietnia 2019

  Przypomnienie dla Rodziców

  Przypominamy, że zgodnie ze Statutem naszego Przedszkola Wielki Piątek jest dniem wolnym od zajęć i Przedszkole jest w tym dniu nieczynne.


  27 marca 2019

  Droga Krzyżowa

  W piątek (29. marca) udajemy się autokarem na drogę krzyżową do kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Wyjazd o godz. 1030.
  1 lutego 2019

  Zebrania z rodzicami

  Gr. I - 11 lutego godz. 1530;
  Gr. II - 12 lutego godz. 1530;
  Gr. III - 13 lutego godz. 1530;
  Gr. IV - 14 lutego godz. 1530;
  Gr. V - 15 lutego godz. 1530.
  2 stycznia 2019

  Zabawa noworoczna

  Zabawa noworoczna z udziałem Trzech Króli odbędzie się w czwartek 3 stycznia.
  Prosimy o stroje karnawałowe dla dzieci!
  18 grudnia 2018

  Życzenia Księdza Dyrektora

  „Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu. Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia.
  Nie byłbyś przywrócony życiu, gdyby On nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci. Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł. Świętujmy więc z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia. Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca, zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności”. (Św. Augustyn)  Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!
  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech nasze serca, myśli i najgłębsze pragnienia znajdą się w Betlejem – tam gdzie rodzi się Chrystus, aby każde wypowiedziane nasze słowo, nasz gest i modlitwa stały się kolędą miłości dla Dzieciątka Jezus.
  Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas wszystkich Orędownikiem i Przewodnikiem w dalszym życiu.
  Zdrowych, radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku z darem modlitwy

  DYREKTOR
  Katolickiego Przedszkola Niepublicznego
  im. Św. Rodziny w Nowym Sączu
  Ks. mgr Grzegorz Kiełbasa


  Boże Narodzenie 2018 r.
  18 grudnia 2018

  Ogłoszenia dla Rodziców

  Zbliżający się czas Świąt będzie dla nas okazją do wspólnego przeżywania Tajemnicy Bozego Narodzenia i wzajemnego składania sobie życzeń. Nasze Przedszkole pragnie tradycyjnie i uroczyście przeżyć ten okres świąteczny. Stąd w najbliższym czasie odbędą się następujące wydarzenia:
  19 grudnia (środa) godz. 12.00 - przedstawienie jasełek dla dzieci z Przedszkola
  20 grudnia (czwartek) godz. 12.00 - Wigilia dla dzieci i wspólne kolędowanie (prosimy rodziców o ubranie dzieci w odświetny stroj).
  20 grudnia (czwartek) godz. 16.30 - Wigilia dla pracowników Przedszkola.
  26 listopada 2018

  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - Edycja II

  Z przyjemnością informujemy, że w II edycji V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Ja i moja rodzina", którego nasze Przedszkole jest organizatorem, zwyciężyli:
  Miejsce I
  Grupa wiekowa 6 lat
  Staś B.
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy ul. Piekarska 2 58-100 Świdnicza

  Miejsce II
  Grupa wiekowa 5 lat
  Ksawery K.
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Świętej Elżbiety Kościerzyna ul. Kapliczna 15

  Miejsce III
  Grupa wiekowa 5 lat
  Milena i Nataniel S.
  Przedszkole Niepubliczne im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu.

  Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!
  26 listopada 2018

  Wyniki Konkursu Jesiennego

  I. Miejsce - Dawid Smolarski i Amelia Frączek
  II. Miejsce - Jakub Znamirowski i Dominik Bodziony
  III. Miejsce - Aleksandra Oracz i Michałek Bodziony


  Gratulujemy!
  17 października 2018

  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - Edycja I

  Z przyjemnością informujemy, że w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Ja i moja rodzina", którego nasze Przedszkole jest organizatorem, zwyciężyli:
  I. miejsce - Grupa 6-latków z Przedszkola Niepublicznego "Tęcza" Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Katowic;
  II. miejsce - Grupa 4-latków z Przedszkola Niepublicznego "Tęcza" Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Katowic;
  III. miejsce - Kinga Olejnik z Przedszkola Publicznego Sióstr Nazaretanek im. Bł. Franciszki Siedliskiej z Częstochowy.

  Laureatom oraz wszystkim Uczestnikom Konkursu gratulujemy!

  Edycja II trwa do 16 listopada 2018 r.
  5 października 2018

  Zaproszenie

  Drodzy Rodzice!
  W imieniu całej wspólnoty Przedszkola pragnę Was zaprosić
  na ŚWIĘTO

  Katolickiego Przedszkola Niepublicznego
  im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu
  upamiętniające 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę
  11 października 2018 r. (czwartek) godz. 11.00

  Program:
  11.00 - Odsłonięcie Tablicy Upamiętniającej 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Poświęcenie Sztandaru Przedszkola - dziedziniec Przedszkola.
  11.15 - Adademia patriotyczna w wykonaniu dzieci.
  11.45 - Otwarcie biblioteki przedszkolnej "Książka Polaka dla Przedszkolaka">

  Dyrektor Katolickiego Przedszkola Niepublicznego
  im. Św. Rodziny w Nowym Sączu
  Ks. mgr Grzegorz Kiełbasa
  30 września 2018

  Informacja dla Rodziców

  Tradycją naszego Przedszkola jest pomoc rodzinom będącym w potrzebie. W związku z tym zapraszamy do włączenia się w akcję charytatywną związaną z Tygodniem Miłosierdzia, polegającą na przynoszeniu dziecięcych ubranek i zabawek. Z zabawek będą przygotowane paczki dla dzieci, a ubranka będą segregowane i dostarczone do konkretnych rodzin. Wszystkie dary prosimy składać w poszczególnych grupach. Akcja będzie trwała przez cały miesiąc październik.
  Dziękujemy za serce i okazaną pomoc.
  5 września 2018

  Teatrzyki w Przedszkolu

  Nasze Przedszkole cyklicznie zaprasza aktorów, aby przybliżyć dzieciom wartości moralne, jakie płyną z obejrzanej bajki czy też opowieści biblijnej. W roku szkolnym 2018/2019 będziemy gościć:
  * 19 września 2018 r. (środa) godz. 1245 - Teatr "Eden" z Wieliczki - "Najlepszy Przyjaciel".
  * 20 września 2018 r. (czwartek) godz. 930 - Teatr "Tomcio" z Nowego Sącza - "Krowa Kłamczucha".
  * 2 października 2018 r. (wtorek) godz. 915 - Agencja Artystyczna "Art Cinema" z Nowego Sącza - "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków".
  * 28 listopada 2018 r. (środa) godz. 930 - Teatr Lalek "Bajka" ze Starego Sącza - "Cenne Rady".
  * 7 styczna 2019 r. - Agnecja Fotograficzna "Fotowizja" - "Zabawa Noworoczna".
  5 września 2018

  Zebrania z rodzicami

  * 10 września 2018 (poniedziałek) godz. 1530 - grupa I i V;
  * 11 września 2018 (wtorek) godz. 1530 - grupa II, III, IV.
  Zapraszamy!
  28 sierpnia 2018

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

  Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 3 września. Zapraszamy!
  28 sierpnia 2018

  Spotkania adaptacyjne

  Spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych (3-letnich) odbędą się 30 i 31 sierpnia w godz. od 1000 do 1130.